Ubezpieczenie kredytu – komu jest potrzebne?

Ubezpieczenie kredytu – komu jest potrzebne?

Ubezpieczenia kredytów są przez pracowników banków przedstawiane jako konieczne zabezpieczenie zadłużenia, na którym skorzysta przede wszystkim pożyczkobiorca. Argumentowane jest to oczywiście możliwością pojawienia się nagłej sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie w stanie dalej regulować swojego zobowiązania. Oczywiście, jest w tym sporo racji. Nigdy przecież nie możemy być całkowicie pewni tego, że nie spotka nas jakaś nieoczekiwana tragedia. W takim momencie warto jest mieć świadomość, że spłatę pożyczki przejmie na siebie ubezpieczyciel.

Decyzję o wykupieniu ubezpieczenia kredytu gotówkowego powinien móc podejmować pożyczkobiorca. Podejmując taką decyzję musi on wziąć pod uwagę istniejące ryzyko, a także wysokość zobowiązania i okres jego spłaty. W takiej sytuacji trzeba myśleć bardzo racjonalnie.

Niestety duża cześć banków nie pozostawia decyzji o wykupieniu ubezpieczenia pożyczkobiorcy. Taka opcja jest im w wielu przypadkach z góry narzucona. Osoba zadłużająca się może jedynie mieć wpływ na dobór konkretnego produktu ubezpieczeniowego.

Dla banków ubezpieczenia kredytów gotówkowych są formą zabezpieczenia finansowego, czasem stosowaną wymiennie np. z podżyrowaniem. Chodzi dosłownie o to, by firma pożyczkowa miała pewność, że w przypadku niemożności spłacania kredytu przez samego pożyczkobiorcę, ktoś inny przejmie na siebie ten obowiązek (żyrant lub firma ubezpieczeniowa).

Na co trzeba zwrócić uwagę?

Zanim wykupi się ubezpieczenie trzeba dokładnie zapoznać się z jego warunkami zapisanymi w umowie. Najistotniejsza dla pożyczkobiorcy jest cześć poświęcona wyłączeniom. Tylko ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci będzie pokrywało całość zobowiązania kredytobiorcy. Standardowe ubezpieczenia w sytuacjach nawet ciężkiej choroby nie będą pokrywały całości zadłużenia. Polisa gwarantuje wtedy spłatę części kredytu. W umowie ubezpieczeniowej znajdują się zapisy mówiące o tym jaka maksymalna kwota zobowiązania może być uregulowana z ubezpieczenia oraz ile obejmuje rat kredytu.
Umowa podaje również dokładną listę chorób, które obejmuje dane ubezpieczenie. Warto mieć świadomość tego, że w przypadku zachorowania na inną, nawet ciężką chorobę ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłacenia żadnej kwoty. Wśród najczęściej wymienionych w ubezpieczeniach chorób znajdują się:

  • zawał serca,
  • udar mózgu,
  • nowotwór złośliwy,
  • niewydolność nerek.

Oczywiście każda umowa może być pod tym względem skonstruowana nieco inaczej. Dokładne sprawdzenie listy chorób jest konieczne, ponieważ firmy ubezpieczeniowe czasem celowo nie zamieszczają w umowach jednej z najczęściej spotykanych ciężkich chorób.
Koniecznie należy sprawdzić również okres karencji. Według tego przepisu nie należy się wypłata świadczenia jeśli kredytobiorca zachoruje w ciągu – w zależności od umowy – 60 lub 90 dni od jej podpisania.

Niektóre ubezpieczenia przejmują obowiązek spłaty kredytu w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorcę. Tę część umowy także trzeba analizować bardzo dokładnie, ponieważ można w niej znaleźć tzw. kruczki prawne. W sytuacji utraty pracy ważny jest sposób jej utracenia. Często tylko utrata pracy nie z winy ubezpieczonego jest powodem do skorzystania z pomocy finansowej z ubezpieczenia. W sytuacji gdy pożyczkobiorca sam złoży wypowiedzenie z pracy, a także gdy wypowiedzenie nastąpi za porozumieniem stron, kredytobiorcy nie przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe.

Ubezpieczyciel nie przejmie obowiązku spłaty zobowiązania także w sytuacji: wygaśnięcia umowy na czas nieokreślony, rezygnacji z pracy przez pożyczkobiorcę np. w związku z pogorszeniem się warunków umowy lub obniżeniem wynagrodzenia.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe wymagają od swoich klientów dokumentu potwierdzającego przejście na bezrobocie lub też zamieszczają w umowie zapis, zgodnie z którym świadczenie przysługuje wyłącznie w przypadku zwolnień grupowych.

Na tego typu punkty zawarte w umowach na ubezpieczenie kredytu gotówkowego należy bardzo uważać. Jeśli macie ciekawe doświadczenia związane z ubezpieczeniami kredytowymi, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszamy do komentowania poniżej tego artykułu.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *